Joseph and Mary

In his nursery nativity play our little Joseph has taken the role of Saint Joseph very seriously and with great sense of responsibility. He sat on the stage patiently the whole time, looked after Mary and baby Jesus attentively, and made sure everyone was safe on a long and dangerous journey to Bethlehem. It was a real joy to watch these brave little actors.

W bożonarodzeniowym przedstawieniu przedszkolnym nasz mały Józek podjął się roli Świętego Józefa z wielką powagą i odpowiedzialnością. W pełni poświecenia opiekował się Maryją i dzieciątkiem Jezus, zapewniając bezpieczeństwo swojej rodzinie podczas długiej i niebezpiecznej podroży do Betlejem.

Wishing you a peaceful and joyous Christmas Holiday!
Życzymy Wam spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Merry Christmas!!!
Mary, Adam and the boys.

This entry was posted in Życie rodzinne / Family life. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.